Previous
Next

Empresa

INSTAMENT és una empresa amb experiència demostrada de més de 40 anys. Tots els serveis que oferim estan avalats pels serveis territorials d’Indústria i energia, qualicant-nos en cada matèria. La nostra política és donar els estàndarts de qualitat, garantia i servei més exigents.

Xavier Ballesta Ros (Gerent)

Electricitat

Dissenyem, realitzem, reparem i mantenim la instal·lació elèctrica.

Aigua

Instal·lació, reparació i manteniment de tota mena d’instal·lacions d’aigua.

Gas

Instal·lació de gas en tots els seus trams, ja sigui butà, propà o natural.

Calefacció i climatització

Instal·lació de calefacció o climatització.​

Energies renovables

Instal·lacions alimentades per energies renovables.

Servei

L’estructura de Fenie Energía està dissenyada per donar el millor servei possible tant a petits com a grans clients. Contracta amb nosaltres i tindràs un agent dedicat a tu per a totes les teves consultes, incidències o modificacions del contracte elèctric. S’han acabat les centrals d’atenció telefònica 900, parla directament amb el teu agent.

Ofertes

Estudi energètic GRATUÏT per tots els nostres clients que ens ho demaneu.
Revisió anual caldera de gas i de la instal·lació de calefacció per 65,00 €.

Serveis destacats

Auditories energètiques, per a conèixer i millorar l’estat energètic d’una instal·lació.

Estudis d’estalvi i eficiència energètica, en instal·lacions d’enllumenat públic, interior, exterior, climatització, etc.

Energies renovables. Projectes, legalitzacions i estudis de viabilitat en implantació d’energies renovables.

Adequació i monitorització de tarifes i consums. Anàlisis i gestió continuada de consums energètics i facturació per detectar desviacions i optimitzar tarifes.

Sol·licitud i tramitació de subvencions en eciència energètica i energies renovables.

Assessorament i gestió de la compra d’energia. Elaboració de plecs per contractar el subministrament d’energia.