Aigua

Instal·lació, reparació i manteniment de tota mena d’instal·lacions d’aigua.

Butlletins d’aigua, tractaments d’aigua, descalcificadors i osmosis, grups de pressió, sanitaris i aixetes, recs automàtics, cerca i reparació de fuites, recuperació d’aigües plujanes, manteniments, desaigües, ventilacions.