Electricitat

Dissenyem, realitzem, reparem i mantenim la instal·lació elèctrica, bé sigui domèstica, comercial o industrial. Certificats elèctrics de BT, certificats de revisió, manteniment, estudis d’il·luminació i estalvi energètic per interiors i exteriors d’edificis, enllumenats d’emergència, dictamen d’estat de la instal·lació, compensació reactiva: bateries de condensadors, grups electrògens, parallamps, domòtica.