Calefacció i Climatització

Disseny, instal·lació, reparació i manteniment de tota mena d’instal·lació de calefacció o climatització.

Legalització d’instal·lacions tèrmiques, calderes murals, de peu, gas, gasoil, calderes i estufes de Biomasa., radiadors de fosa, alumini, xapa, terra radiant, bombes de calor, plaques solars, escalfament de piscines, acumuladors, termos, escalfadors.

Calefacció amb Terra Radiant

Aquest sistema consisteix a repartir un grup de tubs uniformement pel terra de tota la casa, per mitjà de col·lectors es distribueix i regula l’aigua que passa pels conductes.

Aquest Sistema complimentat amb una instal·lació de plaques solars tèrmiques, aconseguirem un estalvi considerable, ja que amb la calor que produeix el sol cobrirem la major part de l’aigua calenta necessària per tenir una temperatura confortable a la nostra llar.